Twój 1% pomaga

Możesz wspomóc Kurkowe Bractwo Strzeleckie jednym procentem swojego podatku.
Aby to zrobić wypełnij odpowiednie zeznanie podatkowe i we właściwą rubrykę
wpisz pełną nazwę OPP Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach
oraz numer KRS: 0000077184. Złóż terminowo zeznanie podatkowe, a Twój Urząd
Skarbowy załatwi pozostałe formalności za Ciebie.

Nie trzeba robić żadnych przelewów - wystarczy wpisać w zeznanie roczne
nazwę naszej Organizacji Pożytku Publicznego oraz numer KRS

Piknik Bracki - 03.09.2021 r.

Kolejny piknik na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, 24 lipca 2021 r.

24 lipca 2021 r. na tarnogórskiej strzelnicy gościliśmy grupę tarnogórzan, wśród których znajdowali się członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu wygłoszonego przez Mariusza Gąsiora na temat oddziałów armii brytyjskiej przebywających w naszym mieście w latach 1921–1922. Prelegent związany jest obecnie zawodowo ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, ale w poprzednich latach był pracownikiem merytorycznym londyńskiego Imperial War Museum oraz Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Spotkanie na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, 10 lipca 2021 r.

10 lipca 2021 r. na tarnogórskiej strzelnicy gościliśmy grupę tarnogórzan, wśród których nie zabrakło uczestników gry miejskiej. Odbyła się ona w maju 2021 r. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu prof. dr. hab. Dariusza Nawrota, pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego, dyrektora Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego oraz członka zespołu historii wojskowości Polskiej Akademii Nauk. W swoim wystąpieniu przybliżył on zagadnienie dotyczące związków śląsko-zagłębiowskich w okresie powstań śląskich i plebiscytu.

Zajęcia na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, 23 czerwca 2021 r.

23 czerwca 2021 r. na tarnogórskiej strzelnicy gościliśmy grupę uczniów z Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach. Tym razem pogadankę na temat „Powstańcy śląscy z Radzionkowa” wygłosił dr Paweł Parys z Muzeum Śląskiego w Katowicach, a ekspozycję broni dawnej i współczesnej przygotował Sylwester Dubas. W organizację spotkania aktywnie włączyli się również inni członkowie bractwa: Marek Sławik, Grzegorz Gawinek, Zbigniew Fryc, Andrzej Janicki i Krzysztof Gwóźdź.

Kolejne zajęcia z młodzieżą na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, 17 i 18 czerwca 2021 r.

17 i 18 czerwca 2021 r. na tarnogórskiej strzelnicy gościliśmy dwie grupy uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica. Prelekcje dla młodzieży zatytułowane „III powstanie śląskie – zwycięski remis” wygłosił Witold Iwaszkiewicz, autor wystaw i publikacji o śląskich insurekcjach z lat 1919 – 1921. Podczas zajęć na strzelnicy uczniowie mogli zapoznać się z dawną i współczesną bronią dzięki wystawom przygotowanym przez braci Adama Flaka i Krzysztofa Koszowskiego i poprowadzonym przez nich warsztatom.

Zajęcia z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, 10 i 11 czerwca 2021 r.

10 czerwca 2021 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach Angelika Blinda z Oddziału IPN w Katowicach wygłosiła prelekcje poświęcone Wojciechowi Korfantemu. W dwóch spotkaniach brali udział uczniowie klas o profilu humanistycznym – I c i II g. Tego samego dnia pierwsza z wymienionych grup uczestniczyła w zajęciach na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, a druga 11 czerwca 2021 r.

Zajęcia z młodzieżą, 8 czerwca 2021 r.

Tym razem ze strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach przenieśliśmy się na zajęcia z młodzieżą do Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, gdzie Rafał Ludwikowski (Muzeum w Tarnowskich Górach) poprowadził zajęcia w klasach mundurowych I b i II c. Przybliżył on uczniom zagadnienia związane z przebiegiem III powstania śląskiego na terenie powiatu tarnogórskiego. W przyszłym tygodniu prelekcję o tej samej tematyce przeprowadzi on w klasie II b.

Obchody setnej rocznicy plebiscytu i III powstania śląskiego w Tarnowskich Górach, 5 czerwca 2021 r.

W minioną sobotę, 5 czerwca 2021 roku, odbyła się główna część tarnogórskich obchodów upamiętniających setną rocznicę plebiscytu i III powstania śląskiego. Wybór daty nie był przypadkowy, bowiem sto lat temu, dokładnie tego samego dnia, rozpoczęła się tzw. druga bitwa tarnogórska, w efekcie której 7 czerwca 1921 roku powstańcy zajęli miasto. Uroczystości zostały przygotowane przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach, przy współpracy z tarnogórskim Muzeum.

PODZIĘKOWANIE

Mające swoje korzenie w 1780 roku Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach wkrótce obchodzić będzie 25-cio lecie swojej reaktywacji.

Dlatego nadanie jego imienia nowo wybudowanemu rondu w sąsiedztwie biegnącej od rynku ulicy Strzeleckiej oraz Parku Strzeleckiego z zachowanymi budynkami: siedziby i restauracji brackiej (aktualnie po gruntownej przebudowie siedziba Starostwa Powiatowego) oraz strzelnicy (wpisanej do rejestru zabytków, obecnie własność prywatna) było z naszego punktu widzenia istotne i cenne historycznie.

Strony

Subscribe to www.kbs.tgory.pl RSS