Miejskie obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

3 maja 2023 roku w miejskich obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja uczestniczyła delegacja tarnogórskich braci kurkowych w składzie: hetman Sylwester Dubas oraz członkowie zarządu Czesław Jata i Leonard Woźnica. Bracia wzięli udział we mszy świętej w intencji Ojczyzny, po zakończeniu której złożyli kwiaty przed tablicami upamiętniającymi powstańców śląskich oraz ofiary obozów koncentracyjnych i zbrodni katyńskiej.