XIV Kongres Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Tarnowskie Góry 17-18 kwietnia 2015 r.


Wydarzenie pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława KomorowskiegoKomitet Honorowy XIV Kongresu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

Minister Obrony Narodowej – Tomasz Siemoniak
Wicemarszałek Senatu – Maria Pańczyk-Pozdziej
Biskup Diecezji Gliwickiej – ks. prof. Jan Kopiec
gen. dyw. dr Roman Polko
płk Krzysztof Przepiórka
Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych – płk Ryszard Pietras
Szef Oddziału Wsparcia Specjalistycznego Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych – płk Marian Paraniak
Dowódca Jednostki Komandosów w Lublińcu – płk Wiesław Kukuła
Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „SZTURMAN
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry – Arkadiusz Czech
Starosta Powiatu Tarnogórskiego – Józef Burdziak
Prezes Honorowy Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP – Zbigniew Dreszler
Król Europejskiej Wspólnoty Strzelców Historycznych (EGS) w latach 2006 - 2009 - Tadeusz ŻyłaNa uroczystość otwarcia XIV Kongresu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP prosimy Szanownych Braci o zabranie sztandarów.

Program XIV Kongresu Zjednoczenia

Karta Zgłoszeniowa dla uczestników XIV Kongresu

Informacje dotyczące Karty Zgłoszeniowej

Informacje dotyczące bazy hotelowej w Tarnowskich Górach i okolicy

Ważne dla Delegantów

Regulaminy strzelań o tytuł Króla Zjednoczenia, Króla Młodzieżowego, Mistrza Zjednoczenia i strzelania do Tarczy Charytatywnej

Regulaminy strzelań organizatora

Koszty obiadu, rautu oraz biesiady brackiej na zakończenie Kongresu

Organizatorzy

Wsparcie przedsięwzięcia

Patronaty medialne XIV Kongresu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP